سه‌شنبه
14 فروردین
1403
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ دانشگاه صنعتی سهند تبریز

کارگاه‌های آموزشی زمستان 1403

سه‌شنبه
24 بهمن
1402
9:00 ق.ظ - 4:00 ب.ظ دانشگاه صنعتی سهند تبریز

کارگاه‌های آموزشی GC-MS

یکشنبه
24 دی
1402
9:00 ق.ظ - 4:00 ب.ظ دانشگاه صنعتی سهند تبریز

کارگاه‌های آموزشی DLS

سه‌شنبه
15 اسفند
1402
9:00 ق.ظ - 4:00 ب.ظ دانشگاه صنعتی سهند تبریز

کارگاه‌های آموزشی FS