تاریخ شروع

09:00

سه‌شنبه - 1402/11/24

تاریخ پایان

16:00

سه‌شنبه - 1402/11/24

آدرس

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

کارگاه (Gas chromatography–mass spectrometry)

دستگاه کروماتوگرافی گازی – طیف سنج جرمی یا همان GC-MS روش آنالیزی است که از تلفیق خصوصیات کروماتوگراف گازی و طیف سنج جرمی برای شناسائی مواد مختلف در یک نمونه استفاده می نماید. آنالیز GC-MS یکی از رایج‌ترین روش‌های جدا سازی برای نمونه‌های مایع، گازی و جامدی است که دارای ترکیبات فرار یا نیمه فرار هستند. دستگاه کروماتوگرافی گازی با طیف سنج جرمی دستگاه‌ی پرکاربرد برای مشخص کردن ترکیبات و بدست آوردن مقدار هر یک از ترکیبات در نمونه‌ مجهول استفاده می‌شود.

اساس کار دستگاه کروماتوگرافی گازی

مهم‌ترین و پرکاربردترین روش‌های جداسازی، روش‌های کروماتوگرافی (Chromatography) هستند که در آن اجزای یک آنالیت بر مبنای جدایش فیزیکی و طی توزیع در دو فاز ساکن و متحرک، جدا می‌شوند؛ در میان انواع روش‌های کروماتوگرافی، کروماتوگرافی گازی (GC) یک ابزار قدرتمند و پرکاربرد برای جدا کردن اجزای یک مخلوط پیچیده طی فرایند جذب و حلالیت است. دستگاه کروماتوگرافی گازی شامل بخش‌های مختلفی است: گاز حامل، سیستم تزریق، ستون، آون ستون، آشکارساز و پردازشگر داده. قلب GC ستون کروماتوگرافی است که در برگیرنده فاز ساکن بوده و به صورت مداوم توسط فاز متحرک پالایش می‌شود. فرایند کروماتوگرافی گازی در ستون اتفاق می‌افتد؛ نمونه به سیستم تزریق وارد می‌شود و اگر نیاز باشد به فاز گازی تبدیل شده و سپس با کمک فاز متحرک به ستون منتقل می‌شود. در ستون جزءبندی بر اساس حل‌شوندگی اجزا در فاز ساکن اتفاق می‌افتد؛ فشار بخار بالاتر یک جزء نشان‌دهنده سهم بیشتر آن در فاز متحرک است که از خلال ستون سریع‌تر حرکت می‌کند. بر این اساس و به صورت ایده‌آل، اجزای آنالیت، ستون را در زمان‌های متفاوتی ترک می‌کنند و به آشکارساز می‌رسند که به دنبال آن، سیگنال‌های تقویت شده و خروجی کمّی حاصل از فرایند جداسازی اجزا گزارش می‌شود

 

کاربردهای آنالیز GC-MS

  • سموم کشاورزی و آفت کش ها (سموم کلره، فسفره)
  • میزان پلي كلرو بي فنيل ها (PCBs) در روغن ، آب و خاک
  • آنالیز ترکیبات نفتی و PAH
  • اندازه گیری ترکیبات آلی فرار
  • شناسایی ترکیبات اسانس ها
  • اندازه گیری ترکیبات پلی کلرو فنول ها

این کارگاه توسط دکتر عباس جعفری زاد برگزار خواهد شد....

درباره دکتر جعفری زاد

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند