تاریخ شروع

00:00

چهارشنبه - 1403/05/03

تاریخ پایان

00:00

چهارشنبه - 1403/05/03

آدرس

دانشگاه صنعتی سهند

دانشجویان در این دوره با مبانی میکروسکوپ نیروی اتمی، اساس کار میکروسکوپ نیروی اتمی، حالت های تصویربرداری میکروسکوپ نیروی اتمی، معرفی حالت های مختلف دستگاه و کاربرد های آنها و معرفی داده های قابل استخراج از تصویر AFM آشنا خواهند شد.

هزینه شرکت در کارگاه: 400 هزار تومان
50 درصد تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند

هزینه کارگاه را حتما از طریق بانک واریز نموده و رسید را به شماره 09051583269 ارسال فرمایید.
روز کارگاه رسید واریزی را تحویل نمایید.
شماره شبا: IR-950100004001075403018321
شناسه واریز: 350075454122700004010711110006